• SECUNDÀRIA

    Les claus de Construïm a l'àrea de Tecnologia

EL PROJECTE CONSTRUÏM, A SECUNDÀRIA

Construïm és un projecte global que situa els alumnes en el centre mateix del procés d'aprenentatge, fent atenció als diferents ritmes i situacions de cadascun.

 

tecnologia

 

Partim d’interrogants i situacions pròximes a l’alumne

Amb imatges i il·lustracions contextualitzades molt afins a la realitat quotidiana dels alumnes, per tal de fomentar la seva motivació per aprendre i aconseguir d’aquesta manera un aprenentatge realment significatiu.

Apostem per l’aplicació i la pràctica

És necessari comprendre per aprendre, i aprendre fent coses. Proposem aplicar els mètodes del procés tecnològic per mitjà de senzilles propostes a l’aula que obliguin els alumnes a participar activament en el seu propi procés d’aprenentatge.

 

A més, l'entorn virtual d'aprenentatge Construïm Digital inclou nombrosos continguts digitals vinculats als continguts de les unitats del llibre que et permetran un treball integrat i senzill a l'aula, posant les TIC al servei de la ciència i diversificant els tipus d’activitats.

 

Pestañas

Material per a l’alumne

Llibres de l’alumne

1r ESO

U1. El procés tecnològic
U2. Representació gràfica
U3. Materials
U4. La fusta i els metalls
U5. Materials plàstics i tèxtils
U6. Materials de construcció

2n ESO

U1. Tecnologia i procés tecnològic
U2. Expressió i comunicació gràfica
U3. Electricitat
U4. Energia elèctrica
U5. Processos i transformacions tecnològiques
U6. Introducció a la programació

3r ESO

U1. El procés tecnològic. Elaboració d’un producte d’un producte
U2. Estructures
U3. Mecanismes
U4. Tecnologies de la comunicació
U5. Xarxes
U6. Introducció a la programació d’aplicacions web

4t ESO

U1. L’habitatge
U2. Instal·lacions i manteniment a l’habitatge
U3. Xarxes i intercanvi d’informació
U4. Electrònica
U5. Control i automatització
U6. El control per mitjà d’ordinador
U7. Pneumàtica i hidràulica
U8. Tecnologia i societat