• SECUNDÀRIA

    Les claus de Construïm a l'àrea de Geografia i Història

EL PROJECTE CONSTRUÏM, A SECUNDÀRIA

Construïm és un projecte global que situa els alumnes en el centre mateix del procés d'aprenentatge, fent atenció als diferents ritmes i situacions de cadascun.

 

geografia I HISTÒRIA

 

Partim de contextos pròxims a l’alumne

A fi que valori la utilitat d'allò que està aprenent i comprengui que pot millorar el seu entorn. D’aquesta manera, facilitem la seva motivació per aprendre i aconseguim un aprenentatge realment significatiu.

Apostem pels suports gràfics

Acompanyem l’exposició de continguts amb una proposta àmplia, que inclou il·lustracions i cartografies que faciliten l’aprenentatge per observació. Proposem d’enfortir l’aprofitament didàctic de la imatge.

 

A més, l'entorn virtual d'aprenentatge Construïm Digital inclou nombrosos continguts digitals vinculats als continguts de les unitats del llibre que et permetran un treball integrat i senzill a l’aula, posant les TIC al servei de la Geografia i la Història, alhora que diversifiquem els tipus d’activitats.

 

 

Pestañas

Material per a l’alumne

Llibres de l’alumne

1r ESO

BLOC I. El paisatge com a resultat de la interacció entre la humanitat i el medi
U1. La Terra i l’univers
U2. El relleu
U3. L’aigua a la Terra
U4. El temps i el clima
U5. El clima i els paisatges de la Terra
U6. Els continents
U7. L’ésser humà i el medi ambient
U8. El medi físic d’Espanya i Catalunya

BLOC II. El coneixement del passat: de les societats prehistòriques al món clàssic
U9. La prehistòria
U10. Les primeres civilitzacions
U11. La civilització grega
U12. La civilització romana
U13. La cultura clàssica
U14. La Península Ibèrica

2n ESO

BLOC I. El món medieval
U1. Bizanci i els regenes germànics
U2. L’islam i al-Àndalus
U3. La societat feudal
U4. La Península Ibèrica entre els segles VIII i XII
U5. L’art medieval entre els segles VIII i XII
U6. Ciutats i regnes medievals
U7. La Península Ibèrica entre el segles XIII i XV
U8. L’art medieval entre els segles XIII i XV

BLOC II. L’ocupació del territori: població i societat
U9. La població mundial
U10. La població europea, espanyola i catalana
U11. Un món de ciutats
U12. Les societats humanes
Annex cartogràfic

3r ESO

BLOC I. L’edat moderna
U1. Els orígens de l’edat moderna
U2. La monarquia dels Reis Catòlics
U3. L’Imperi dels Àustria
U4. El segle del barroc

BLOC II. Activitat econòmica i organització política
U5. L’activitat econòmica de la societat
U6. Les activitats agràries
U7. Les activitats industrials
U8. La geografia dels serveis
U9. L’economia espanyola i catalana
U10. L’organització política de la societat
U11. Desigualtat i cooperació
U12. Els grans reptes mediambientals
Annex cartogràfic

4t ESO

BLOC I. El món contemporani
U1. L’Antic Règim i la Il·lustració
U2. Les revolucions burgeses
U3. La Revolució Industrial
U4. Les grans potències i l’imperialisme
U5. L’inici del segle XX
U6. El període d’entreguerres
U7. Els antecedents de la Segona Guerra Mundial
U8. La Segona Guerra Mundial
U9. Els anys de la Guerra Freda i la descolonització
U10. El final de la Guerra Freda

BLOC II. El món actual
U11. El món entre els segles XX i XXI: evolució política
U12. El segle XXI