• PRIMÀRIA

    L'àrea de coneixement del medi amb un enfocament competencial

    Imatge Coneixement del medi Primària Construïm

CONSTRUÏM, EL NOU PROJECTE EDUCATIU DE CRUÏLLA

Construïm és un projecte educatiu que respon a les inquietuds de la comunitat educativa i incorpora la seva empremta. Amb un enfocament competencial en tota l'etapa, basat en els documents de desplegament de les competències baiques de la Generalitat de Catalunya

Coneixement del medi

Construïm treballa l'àrea de Coneixement del medi amb un enfocament compentecial i, a cicle mitjà i superior, amb dues avaluacions separades (ciències socials i ciències naturals) segons les indicacions del Departament d'Ensenyament.

9 unitats didàctiques a tots els llibres
Enfocament competencial
Principis de l’Ensenyament Protegit: Integració de la llengua i els continguts per treballar el vocabulari clau i l'argumentació d'idees
L'entorn virtual d'aprenentatge Construïm Digital inclou nombrosos continguts digitals vinculats als continguts de les unitats del llibre que et permetran un treball integrat i senzill a l’aula

Pestañas

Material per a l’alumne

Llibres de l’alumne

1r Primària

El llibre de l'alumne té format trimestral. Inclou còmics sobre festes per muntar i treballar el lligam amb la família.

Propostes d’experimentació aplicant el mètode científic.

Pautes per fer un projecte de síntesi en paral·lel al desenvolupament de cada unitat didàctica.

Mapes conceptuals i organitzadors gràfics d’informació.

A l'entorn digital de tots els llibres de cicle incial trobareu 9 activitats per unitat per treballar les diferents Intel·ligències Múltiples.

2n Primària

El llibre de l'alumne té format trimestral. Inclou còmics sobre festes per muntar i treballar el lligam amb la família.

Propostes d’experimentació aplicant el mètode científic.

Pautes per fer un projecte de síntesi en paral·lel al desenvolupament de cada unitat didàctica.

Mapes conceptuals i organitzadors gràfics d’informació.

A l'entorn digital de tots els llibres de cicle incial trobareu 9 activitats per unitat per treballar les diferents Intel·ligències Múltiples.

1r Primària Quaderns Supercompetents en...

Quadern d’activitats de matemàtiques per consolidar aprenentatges i desenvolupar competències de manera transversal.

Tres quaderns, un per trimestre.

(De venda per separat)

2n Primària Quadern Supercompetents en...

Quadern d’activitats de matemàtiques per consolidar aprenentatges i desenvolupar competències de manera transversal.

Tres quaderns, un per trimestre.

(De venda per separat)

3r Primària

Edició segons les indicacions del Departament d’Ensenyament: un únic àmbit i dues avaluacions separades.

Propostes de treball cooperatiu.

Activitats amb recursos que faciliten l’aprenentatge: organitzadors gràfics, activitats multinivell...

Projecte de síntesi de transferència del que s’ha après a la vida real a cada unitat.

Dos mapes conceptuals per unitat (inicial i final), també en format digital a l'entorn virtual d'aprenentatge Construïm Digital.

4t Primària

Edició segons les indicacions del Departament d’Ensenyament: un únic àmbit i dues avaluacions separades.

Propostes de treball cooperatiu.

Activitats amb recursos que faciliten l’aprenentatge: organitzadors gràfics, activitats multinivell...

Projecte de síntesi de transferència del que s’ha après a la vida real a cada unitat.

Dos mapes conceptuals per unitat (inicial i final), també en format digital a l'entorn virtual d'aprenentatge Construïm Digital.

3r Primària Quadern Supercompetents en...

Quadern d’activitats competencials, per treballar simultàniament amb el llibre de l’alumne, que permeten integrar els coneixements adquirits i aplicar-los a situacions de la vida real.

Per consolidar aprenentatges.

(De venda per separat)

4t Primària Quadern Supercompetents en...

Quadern d’activitats competencials, per treballar simultàniament amb el llibre de l’alumne, que permeten integrar els coneixements adquirits i aplicar-los a situacions de la vida real.

Per consolidar aprenentatges.

(De venda per separat)

5è Primària

Edició segons les indicacions del Departament d’Ensenyament: un únic àmbit i dues avaluacions separades.

Propostes de treball cooperatiu.

Activitats amb recursos que faciliten l’aprenentatge: organitzadors gràfics, activitats multinivell...

Projecte de síntesi de transferència del que s’ha après a la vida real a cada unitat.

Dos mapes conceptuals per unitat (inicial i final), també en format digital a l'entorn virtual d'aprenentatge Construïm Digital.

6è Primària

Edició segons les indicacions del Departament d’Ensenyament: un únic àmbit i dues avaluacions separades.

Propostes de treball cooperatiu.

Activitats amb recursos que faciliten l’aprenentatge: organitzadors gràfics, activitats multinivell...

Projecte de síntesi de transferència del que s’ha après a la vida real a cada unitat.

Dos mapes conceptuals per unitat (inicial i final), també en format digital a l'entorn virtual d'aprenentatge Construïm Digital.

5è Primària Quadern Supercompetents en...

Quadern d’activitats competencials, per treballar simultàniament amb el llibre de l’alumne, que permeten integrar els coneixements adquirits i aplicar-los a situacions de la vida real.

Per consolidar aprenentatges.

(De venda per separat)

6è Primària Quadern Supercompetents en...

Quadern d’activitats competencials, per treballar simultàniament amb el llibre de l’alumne, que permeten integrar els coneixements adquirits i aplicar-los a situacions de la vida real.

Per consolidar aprenentatges.

(De venda per separat)