• SECUNDÀRIA

    Les claus de Construïm a l'àrea de cultura de les religions

    Imatge Construïm Cultura de les religions ESO

EL PROJECTE CONSTRUÏM, A SECUNDÀRIA

Construïm és un projecte global que situa els alumnes en el centre mateix del procés d'aprenentatge, fent atenció als diferents ritmes i situacions de cadascun.

 
 

CULTURA DE LES RELIGIONS

 

Un món divers

Un projecte que permet identifi car com es viu l’experiència religiosa en les diferents cultures, allò que cadascuna té de propi i el que totes tenen en comú, i que ajuda els alumnes a tenir un millor coneixement d’ells mateixos, dels al- tres i del món.

El sentit dels valors

Al llarg de les unitats, els alumnes no sols aprendran sobre les diverses cultures religio- ses, sinó que també refl exionaran al voltant dels valors i la recerca de sentit.

L’empatia per conviure en una societat plural

Els continguts promouen el reconeixement del pòsit comú que comparteixen les diferents tradicions i religions, fomentant així l’empatia i la tolerància en la societat plural del segle XXI.

I també: propostes de debat, vocabulari, propostes d’investigació, mapes conceptuals, racons de lectura i cinefòrums a cada unitat.

A més, l'entorn virtual d'aprenentatge Construïm Digital inclou nombrosos continguts digitals vinculats als continguts de les unitats del llibre que et permetran un treball integrat i senzill a l’aula.

 

Pestañas

Material per a l’alumne

Llibres de l’alumne

1r ESO

Índex

INTRODUCCIÓ
A la recerca d’una dimensió desconeguda

1. Els rituals: Accions que signifiquen
2. Els textos sagrats: Una porta al misteri
3. Festes, calendaris i temps: Fent memòria
4. Els símbols: El tresor dels significats amagats
5. Els mites: Històries de vida
6. La comunitat: Sentit de pertinença

Veure una unitat - Índex

 

2n ESO

Índex

INTRODUCCIÓ: Les religions orientals

1. L'Hinduisme
2. El Budisme
3. L'Hinduisme avui
4. El Budisme avui
5. Abraham i les religions mediterrànies
6. Els transmissors de les religions mediterrànies

1r ESO Quadern

Quadern fungible on es desenvolupen les activitats proposades al llibre de l’alumne.

 

2n ESO Quadern

Quadern fungible on es desenvolupen les activitats proposades al llibre de l'alumne.

3r ESO

Índex

INTRODUCCIÓ
Les religions avui. Diàleg interreligiós

1. El Judaisme
2. El Cristianisme
3. L’Islam
4. El Judaisme avui
5. El Cristianisme avui
6. L’Islam avui

4t ESO

Índex

1. Persona i religió
2. Religió i transcendent
3. Religió i ciència
4. Religió i ètica
5. Religió i espiritualitat
6. Religió i art

 

3r ESO Quadern

Quadern fungible on es desenvolupen les activitats proposades al llibre de l'alumne.

4t ESO Quadern

Quadern fungible on es desenvolupen les activitats proposades al llibre de l'alumne.