• Primària

    La música, amb un enfocament vivencial i integrador i les competències d'escoltar, interpretar i crear com a eixos

    Imatge Construïm Primària Música

CONSTRUÏM, EL NOU PROJECTE EDUCATIU DE CRUÏLLA

Construïm és un projecte educatiu que respon a les inquietuds de la comunitat educativa i incorpora la seva empremta. Amb un enfocament competencial en tota l'etapa, basat en els documents de desplegament de les competències baiques de la Generalitat de Catalunya

Música

El projecte Construïm tracta la música com un fet vivencial i integrador a partir del qual, a banda d’aprendre’n el llenguatge, es desenvolupen les múltiples capacitats cognitives dels alumnes

Les cançons, les audicions, les danses i les creacions fetes pels alumnes estimulen les tres competències musicals: escoltar, interpretar i crear. Aquests tres eixos estan estretament relacionats i flueixen en totes direccions al llarg del material. És per això que fent música —ja sigui cantant, ballant, escoltant, interpretant o creant— estem en un procés d’aprenentatge constant

Coordinació pedagògica de Maria Andreu i Duran, Institut-Escola Artístic Oriol Martorell Facultat d’Educació de la Universitat Internacional de Catalunya

6 unitats didàctiques a l'entorn d'un àmbit temàtic
A cada curs, 2 CDs amb 15 cançons i 18 audicions
A tots els cursos, els llibres inclouen materials manipulatius
Quaderns: a partir de 3r, quaderns Supercompetents en... per consolidar aprenentatges i treballar les competències de música i, a partir de 4t, quaderns de flauta amb un CD amb les bases instrumentals de les cançons
A l'entorn digital, activitats de karaoke, instrumentacions i partitures animades
L'entorn virtual d'aprenentatge Construïm Digital inclou nombrosos continguts digitals vinculats als continguts de les unitats del llibre que et permetran un treball integrat i senzill a l’aula

Pestañas

Material per a l’alumne

Llibres de l’alumne

1r Primària

Llibre i 2 CDs amb les cançons i les audicions.

Inclou una llibreta de paper pautat.

Material manipulatiu: pentagrama de taula amb notes mòbils i cartes rítmiques.

A l'entorn digital, activitats de karaoke, instrumentacions i partitures animades.

2n Primària

Llibre i 2 CDs amb les cançons i les audicions.

Inclou una llibreta de paper pautat.

Material manipulatiu: pentagrama de taula amb notes mòbils i cartes rítmiques.

A l'entorn digital, activitats de karaoke, instrumentacions i partitures animades.

3r Primària

Llibre i 2 CDs amb les cançons i les audicions.

Material manipulatiu: dues làmines, un xilofon i un teclat per practicar les digitacions.

A l'entorn digital, activitats de karaoke, instrumentacions i partitures animades.

4t Primària

Llibre i 2 CDs amb les cançons i les audicions.

Material manipulatiu: bingo musical, rítmic i melòdic.

A l'entorn digital, activitats de karaoke, instrumentacions i partitures animades.

3r Primària Quadern Supercompetents en...

Quadern d’activitats per treballar les competències de l'àrea de música i consolidar aprenentatges.

(De venda per separat)

4t Primària Quadern Supercompetents en...

Quadern d’activitats per treballar les competències de l'àrea de música i consolidar aprenentatges.

(De venda per separat)

5è Primària

Llibre i 2 CDs amb les cançons i les audicions.

Material manipulatiu: dues làmines, un xilofon i un teclat per practicar les digitacions.

A l'entorn digital, activitats de karaoke, instrumentacions i partitures animades.

6è Primària

Llibre i 2 CDs amb les cançons i les audicions.

Material manipulatiu: un còmic de la història de la música.

A l'entorn digital, activitats de karaoke, instrumentacions i partitures animades.

5è Primària Quadern Supercompetents en...

Quadern d’activitats per treballar les competències de l'àrea de música i consolidar aprenentatges.

(De venda per separat)

6è Quadern Supercompetents en...

Quadern d’activitats per treballar les competències de l'àrea de música i consolidar aprenentatges.

(De venda per separat)

4t Primària Quadern de flauta de bec Nivell 1

Quadern de flauta de bec i CD amb les bases instrumentals de les cançons per a 4t de Primària.

(De venda per separat)

5è Primària Quadern de flauta de bec Nivell 2

Quadern de flauta de bec i CD amb les bases instrumentals de les cançons per a 5è de Primària.

(De venda per separat)

6è Primària Quadern de flauta de bec Nivell 2

Quadern de flauta de bec i CD amb les bases instrumentals de les cançons per a 6è de Primària.

(De venda per separat)