• Primària

    La llengua amb un enfocament comunicatiu, funcional i contextualitzat

  • construïm pla lector

    Fer lectors significa impulsar l’èxit escolar, la creativitat, l’autonomia, l’autoconfiança i la satisfacció dels alumnes. T'ajudem a construïr les bases de futurs bons lectors!

CONSTRUÏM, EL NOU PROJECTE EDUCATIU DE CRUÏLLA

Construïm és un projecte educatiu que respon a les inquietuds de la comunitat educativa i incorpora la seva empremta. Amb un enfocament competencial en tota l'etapa, basat en els documents de desplegament de les competències baiques de la Generalitat de Catalunya

lLENGUA CATALANA

NOVETAT 2017-18 Nou Pla lector Construïm! Consulta aquí la proposta

 

Construïm treballa la llengua amb un efocament comunicatiu, funcional i contextualitzat i amb equilibri entre la pràctica de les habilitats linguístiques bàsiques i la sistematització.

* EDICIÓ ILLES BALEARS

El projecte Construïm disposa d'una edició específica per a les Illes Balears, amb adaptació lingüística i cultural i presència d'autors balears a les lectures.

 

 

9 unitats didàctiques a tots els llibres
Tres lectures en cada unitat
Activitats de comprensió lectora basades en les proves ACL.
Pràctica de les estratègies de pensament relacionades amb el llenguatge
L'entorn virtual d'aprenentatge Construïm Digital inclou nombrosos continguts digitals vinculats als continguts de les unitats del llibre que et permetran un treball integrat i senzill a l’aula

Pestañas

Material per a l’alumne

Llibres de l’alumne

1r Primària

El llibre de l'alumne té format trimestral i inclou 3 contes per pensar per practicar estratègies de raonament.

S'inclouen propostes per treball la consciència fonològica i amb la metodologia del dictat-còpia.

A l'entorn digital de tots els llibres de cicle incial trobareu 9 activitats per unitat per treballar les diferents Intel·ligències Múltiples.

2n Primària

El llibre de l'alumne té format trimestral i inclou 3 contes per pensar per practicar estratègies de raonament.

S'inclouen propostes per treball la consciència fonològica i amb la metodologia del dictat-còpia.

A l'entorn digital de tots els llibres de cicle incial trobareu 9 activitats per unitat per treballar les diferents Intel·ligències Múltiples.

1r Primària Quadern Supercompetents en...

Quadern d’activitats de llengua catalana per consolidar aprenentatges i desenvolupar competències de manera transversal.

Tres llibres, un per trimestre.

(De venda per separat)

2n Primària Quadern Supercompetents en...

Quadern d’activitats de llengua catalana per consolidar aprenentatges i desenvolupar competències de manera transversal.

Tres llibres, un per trimestre.

(De venda per separat)

3r Primària

Propostes de treball cooperatiu

Activitats amb recursos que faciliten l'aprenentatge: organtizadors gràfics, activitats multinivell....

Tallers d'escriptura basats en les tipologies textuals i tallers d'escriptura creativa

A l'entorn digital, activitats per treballar l'ortografia i la sintaxi.

4t Primària

Propostes de treball cooperatiu

Activitats amb recursos que faciliten l'aprenentatge: organtizadors gràfics, activitats multinivell....

Tallers d'escriptura basats en les tipologies textuals i tallers d'escriptura creativa

A l'entorn digital, activitats per treballar l'ortografia i la sintaxi.

3r Primària Quadern Supercompetents en...

Quadern d’activitats competencials, per treballar simultàniament amb el llibre de l’alumne, que permeten integrar els coneixements adquirits i aplicar-los a situacions de la vida real.

Per consolidar aprenentatges i superar amb èxit les proves de competències.

(De venda per separat)

4t Primària Quadern Supercompetents en...

Quadern d’activitats competencials, per treballar simultàniament amb el llibre de l’alumne, que permeten integrar els coneixements adquirits i aplicar-los a situacions de la vida real.

Per consolidar aprenentatges i superar amb èxit les proves de competències.

(De venda per separat)

5è Primària

Propostes de treball cooperatiu

Activitats amb recursos que faciliten l'aprenentatge: organtizadors gràfics, activitats multinivell....

Tallers d'escriptura basats en les tipologies textuals i tallers d'escriptura creativa

A l'entorn digital, activitats per treballar l'ortografia i la sintaxi.

6è Primària

Propostes de treball cooperatiu

Activitats amb recursos que faciliten l'aprenentatge: organtizadors gràfics, activitats multinivell....

Tallers d'escriptura basats en les tipologies textuals i tallers d'escriptura creativa

A l'entorn digital, activitats per treballar l'ortografia i la sintaxi.

5è Primària Quadern Supercompetents en...

Quadern d’activitats competencials, per treballar simultàniament amb el llibre de l’alumne, que permeten integrar els coneixements adquirits i aplicar-los a situacions de la vida real.

Per consolidar aprenentatges i superar amb èxit les proves de competències.

(De venda per separat)

6è Primària Quadern Supercompetents en...

Quadern d’activitats competencials, per treballar simultàniament amb el llibre de l’alumne, que permeten integrar els coneixements adquirits i aplicar-los a situacions de la vida real.

Per consolidar aprenentatges i superar amb èxit les proves de competències.

(De venda per separat)

*Edició Illes Balears

1r Primària

Adaptació lingüística i cultural i tria de lectures amb presència d'autors balears.

El llibre de l'alumne té format trimestral.

S'inclouen propostes per treball la consciència fonològica i amb la metodologia del dictat-còpia.

A l'entorn digital de tots els llibres de cicle incial trobareu 9 activitats per unitat per treballar les diferents Intel·ligències Múltiples.

*Edició Illes Balears

2n Primària

Adaptació lingüística i cultural i tria de lectures amb presència d'autors balears.

El llibre de l'alumne té format trimestral.

S'inclouen propostes per treball la consciència fonològica i amb la metodologia del dictat-còpia.

A l'entorn digital de tots els llibres de cicle incial trobareu 9 activitats per unitat per treballar les diferents Intel·ligències Múltiples.

*Edició Illes Balears

3r Primària

Adaptació lingüística i cultural i tria de lectures amb presència d'autors balears.

Propostes de treball cooperatiu

Activitats amb recursos que faciliten l'aprenentatge: organtizadors gràfics, activitats multinivell....

Tallers d'escriptura basats en les tipologies textuals i tallers d'escriptura creativa

A l'entorn digital, activitats per treballar l'ortografia i la sintaxi.

*Edició Illes Balears

4t Primària

Adaptació lingüística i cultural i tria de lectures amb presència d'autors balears.

Propostes de treball cooperatiu

Activitats amb recursos que faciliten l'aprenentatge: organtizadors gràfics, activitats multinivell....

Tallers d'escriptura basats en les tipologies textuals i tallers d'escriptura creativa

A l'entorn digital, activitats per treballar l'ortografia i la sintaxi.

*Edició Illes Balears

3r Primària Quadern Supercompetents en...

Quadern d’activitats competencials, per treballar simultàniament amb el llibre de l’alumne, que permeten integrar els coneixements adquirits i aplicar-los a situacions de la vida real.

Per consolidar aprenentatges i superar amb èxit les proves de competències.

(De venda per separat)

*Edició Illes Balears

4t Primària Quadern Supercompetens en...

Quadern d’activitats competencials, per treballar simultàniament amb el llibre de l’alumne, que permeten integrar els coneixements adquirits i aplicar-los a situacions de la vida real.

Per consolidar aprenentatges i superar amb èxit les proves de competències.

(De venda per separat)

*Edició Illes Balears

5è Primària

Adaptació lingüística i cultural i tria de lectures amb presència d'autors balears.

Propostes de treball cooperatiu

Activitats amb recursos que faciliten l'aprenentatge: organtizadors gràfics, activitats multinivell....

Tallers d'escriptura basats en les tipologies textuals i tallers d'escriptura creativa

A l'entorn digital, activitats per treballar l'ortografia i la sintaxi.

*Edició Illes Balears

6è Primària

Adaptació lingüística i cultural i tria de lectures amb presència d'autors balears.

Propostes de treball cooperatiu

Activitats amb recursos que faciliten l'aprenentatge: organtizadors gràfics, activitats multinivell....

Tallers d'escriptura basats en les tipologies textuals i tallers d'escriptura creativa

A l'entorn digital, activitats per treballar l'ortografia i la sintaxi.

*Edició Illes Balears

5è Primària Quadern Supercompetents en...

Quadern d’activitats competencials, per treballar simultàniament amb el llibre de l’alumne, que permeten integrar els coneixements adquirits i aplicar-los a situacions de la vida real.

Per consolidar aprenentatges i superar amb èxit les proves de competències.

(De venda per separat)

*Edició Illes Balears

6è Primària Quadern Supercompetents en...

Quadern d’activitats competencials, per treballar simultàniament amb el llibre de l’alumne, que permeten integrar els coneixements adquirits i aplicar-los a situacions de la vida real.

Per consolidar aprenentatges i superar amb èxit les proves de competències.

(De venda per separat)