• Primària

    La llengua amb un enfocament comunicatiu, funcional i contextualitzat

    Imatge Construïm Llengua castellana Primària

CONSTRUÏM, EL NOU PROJECTE EDUCATIU DE CRUÏLLA

Construïm és un projecte educatiu que respon a les inquietuds de la comunitat educativa i incorpora la seva empremta. Amb un enfocament competencial en tota l'etapa, basat en els documents de desplegament de les competències baiques de la Generalitat de Catalunya.

LenGUA CASTELLANA

Construïm treballa la llengua amb un efocament comunicatiu, funcional i contextualitzat i amb equilibri entre la pràctica de les habilitats linguístiques bàsiques i la sistematització.

 

 

 

* EDICIÓ ILLES BALEARS

El projecte Construïm disposa d'una edició específica per a les Illes Balears dels llibres de llengua castellana.

Treball exhaustiu dels aspectes diferencials amb el català

9 unitats didàctiques a tots els llibres
Tres lectures per unitat a cicle inicial i dues a cicle mitjà i superior
Activitats de comprensió lectora basades en les proves ACL.
Pràctica de les estratègies de pensament relacionades amb el llenguatge
L'entorn virtual d'aprenentatge Construïm Digital inclou nombrosos continguts digitals vinculats als continguts de les unitats del llibre que et permetran un treball integrat i senzill a l’aula

Pestañas

Material per a l’alumne

Llibres de l’alumne

1º Primaria

El llibre de l'alumne té format trimestral.

S'inclouen propostes per treball la consciència fonològica.

Tres lectures per unitat

A l'entorn digital de tots els llibres de cicle incial trobareu 9 activitats per unitat per treballar les diferents Intel·ligències Múltiples (en català).

2º Primaria

El llibre de l'alumne té format trimestral.

S'inclouen propostes per treball la consciència fonològica.

Tres lectures per unitat

A l'entorn digital de tots els llibres de cicle incial trobareu 9 activitats per unitat per treballar les diferents Intel·ligències Múltiples (en català).

1º Primaria Cuaderno Supercompetentes en...

Quadern d’activitats de llengua castellana per consolidar aprenentatges i desenvolupar competències de manera transversal.

Tres llibres, un per trimestre.

(De venda per separat)

2º Primaria Cuaderno Supercompetentes en...

Quadern d’activitats de llengua castellana per consolidar aprenentatges i desenvolupar competències de manera transversal.

Tres llibres, un per trimestre.

(De venda per separat)

3º Primaria

Dues lectures per unitat

Propostes de treball cooperatiu

Activitats amb recursos que faciliten l'aprenentatge: organtizadors gràfics, activitats multinivell....

Tallers d'escriptura basats en les tipologies textuals i tallers d'escriptura creativa

A l'entorn digital, activitats per treballar l'ortografia i la sintaxi.

4º Primaria

Dues lectures per unitat

Propostes de treball cooperatiu

Activitats amb recursos que faciliten l'aprenentatge: organtizadors gràfics, activitats multinivell....

Tallers d'escriptura basats en les tipologies textuals i tallers d'escriptura creativa

A l'entorn digital, activitats per treballar l'ortografia i la sintaxi.

3º Primaria Cuaderno Supercompetentes en...

Quadern d’activitats competencials, per treballar simultàniament amb el llibre de l’alumne, que permeten integrar els coneixements adquirits i aplicar-los a situacions de la vida real.

Per consolidar aprenentatges i superar amb èxit les proves de competències.

(De venda per separat)

4º Primaria Cuaderno Supercompetentes en...

Quadern d’activitats competencials, per treballar simultàniament amb el llibre de l’alumne, que permeten integrar els coneixements adquirits i aplicar-los a situacions de la vida real.

Per consolidar aprenentatges i superar amb èxit les proves de competències.

(De venda per separat)

5º Primaria

Dues lectures per unitat

Propostes de treball cooperatiu

Activitats amb recursos que faciliten l'aprenentatge: organtizadors gràfics, activitats multinivell....

Tallers d'escriptura basats en les tipologies textuals i tallers d'escriptura creativa

A l'entorn digital, activitats per treballar l'ortografia i la sintaxi.

6º Primaria

Dues lectures per unitat

Propostes de treball cooperatiu

Activitats amb recursos que faciliten l'aprenentatge: organtizadors gràfics, activitats multinivell....

Tallers d'escriptura basats en les tipologies textuals i tallers d'escriptura creativa

A l'entorn digital, activitats per treballar l'ortografia i la sintaxi.

5º Primaria Cuaderno Supercompetentes en...

Quadern d’activitats competencials, per treballar simultàniament amb el llibre de l’alumne, que permeten integrar els coneixements adquirits i aplicar-los a situacions de la vida real.

Per consolidar aprenentatges i superar amb èxit les proves de competències.

(De venda per separat)

6º Primaria Cuaderno Supercompetentes en...

Quadern d’activitats competencials, per treballar simultàniament amb el llibre de l’alumne, que permeten integrar els coneixements adquirits i aplicar-los a situacions de la vida real.

Per consolidar aprenentatges i superar amb èxit les proves de competències.

(De venda per separat)